TD Baltic
TD Baltic
Konto nr:
Kasutaja:
Salasõna:
TD Baltic
TD Baltic
TD Baltic
  Soovid kliendiks?
Koostöö põhimõtted
Uue veebikasutaja registreerumisvorm
TD Baltic
   

TD Baltic KOOSTÖÖ põhimõtted.

1. Koostöö alustamine
Koostöö alustamiseks on vaja esitada täidetud ja allkirjastatud Edasimüüja ankeet . Krediidilimiidi taotlemiseks on vaja esitada 9 kuu kasumiaruanne ja bilanss. Kontaktisik määratakse TD Balticu poolt. Alltoodud tingimused astuvad jõusse lepingu sõlmimise kuupäevast.
2. Tooted
2.1 Toodete all mõeldakse kõiki TD Baltic hinnakirjas olevaid kaupu. 
2.2 Eraldi käsitletakse tooteid või tootegruppe, mille edasimüügiks on vajalik tootja sertifikaat või autoriseering. 
Müügipiirangud:Alljärgnevad tootjad on kehtestanud oma toodetele müügipiiranguid: 
2.2.1. Hewlett Packard 
2.2.2. Cisco 
2.3. Toodetele antavad garantiitingimused: 
2.3.1. TD Baltic vahendab müüdud kaupadele tootja garantiid. Garantii tingimusteks võivad olla kohapealne hooldus tootja poolt volitatud hooldusfirmas, või kaupade toimetamine vahetuseks või remondiks TD Baltic lattu. Garantiiaja pikkus ja reageerimis- või hooldamisaja kestus on määratletud tootja poolt. Seda on võimalik pikendada kirjalike lepingute alusel tootja ja kliendi vahel. 
2.3.2. TD Baltic korraldab garantiikauba transpordi, kui hoolduse või vahetuse võimalus Eestis puudub. Kõik garantiihooldust või -vahetust vajavad tooted, mis ei kuulu hooldamisele Eestis, toimetatakse TD Baltic lattu Leedus. TD Baltic ei teosta garantiikaupade transporti Eestis. 
2.3.3. Juhul, kui toode kuulub ümbervahetamisele, peab kaup tagastamisel olema algupärases pakendis algse komplekteeritusega. Ostja on kohustatud koos tagastatava kaubaga tooma ka vastava arve ja saatelehe koopia ning täitma kas eelnevalt  tagastusblanketi. Ümbervahetamise võimaluse puudumisel krediteeritakse toode hetkel kehtiva hinnakirja alusel.
2.3.4.Juhul, kui selgub, et garantiitagastuseks toodud kaup vastab tootja poolt kehtestatud nõuetele, tasub ostja kauba TD Baltic juurest tootja juurde toimetamise ja käsitlemisega seotud kulud.  
3. Hinnad  
3.1 Toodete hinnad ei sisalda transpordi- ja pakkekulusid. 
3.2 Pakkimise ja transportimise kulud liidetakse arvele eraldi reana vastavalt TD Baltic poolt kehtestatud tariifidele:TD Baltic pakub kliendile alljärgnevaid transpordivõimalusi : 
3.2.1.Kauba kohaletoimetamine kliendile Tallinnasse ja mujale Eestisse, 
3.2.2.Kauba kättesaamine Tallinnas DPD jaotuspunktist. Juhul, kui klient ei määratle tarneviisi, loetakse automaatselt tarneviisiks esimene võimalus, kusjuures arvestatakse automaatselt ka transpordikulu. Transpordikulu arvestatakse tarnekohtselt.
3.3. Hinnakirjas erinevate valuutade esinemisel arvestatakse hinnad ümber eesti eurodeks Swedpanga päevaste valuutamüügikursside alusel. 
3.4. TD Baltic'ul on õigus ette hoiatamata muuta hinnakirjas olevaid hindu. 
3.4.1. TD Baltic'u poolt kirjalikult tehtud pakkumises näidatud hinnad kehtivad kümne tööpäeva jooksul, juhul, kui ei ole kirjalikult kokku lepitud/pakkumisel näidatud teisiti. 
3.5. TD Baltic'ul on õigus hindu kategoriseerida vastavalt Ostja poolt sooritatavate ostude mahule. 
4.Tellimus 
4.1 Ostja esitab tellimuse kas suuliselt, kirjalikult faksiga või elektroonilise postiga. 
4.2 Ostjal on õigus tellimust muuta või tühistada vaid kokkuleppel tellimuse teinud TD Baltic'u esindajaga. Mis aja jooksul saab tühistada tellimust – 24h ; Laos mitteoleva ja ekstra kliendile tellitud toote tellimust ei saa tühistada. 
5. Tarne 
5.1 Ostja saab kauba kätte vastavalt TD Baltic'uga kokkulepitud tarneviisile, kohale ja -ajale. 
5.2 TD Baltic tarnib Ostja poolt tellitud kaubast laosoleva osa kohe, kui on rahuldatud maksetingimused. 
5.2.1 Ostja võib kaubad kätte saada kas normaal- või pakettsaadetisena. 
5.2.1.1 Normaalsaadetise puhul tarnib TD Baltic tellitud kauba 24 tunni jooksul peale kauba lattu saabumist. 
5.2.1.2 Pakettsaadetise puhul tarnib TD Baltic tellitud kaubad 24 tunni jooksul peale tellimuses oleva viimase toote lattu jõudmist 
5.3. Ostja tasub transpordikulu TD Baltic poolt kehtestatud tariifide alusel, kui ei ole kokku lepitud teisiti. 
5.4 Alates 1. maist 2007 kehtestasime  uue hinnakirja, nimelt edaspidi sõltub transpordihind ühele tarneaadressile tarnitavate kaupade brutokaalust (päeva jooksul tehtud tellimused summeeritakse).

Transporditasust vabastame kõik ühele aadressile saadetavad veebitellimused, mille päeva maht ületab 958 eurot (ei sisalda käibemaksu).
6. Maksetingimused 
6.1 Arveldus ostja ja TD Baltic'u vahel toimub pangaülekandega, sularahamüüki ei toimu. 
6.2. Krediidilimiidi määramisel on TD Baltic'ul õigus kasutada kolmandate osapoolte poolt edastatavat informatsioooni Ostja kohta. Krediidilimiit vaadatakse läbi ja vajaduse korral muudetakse vastavalt Ostja poolt esitatud finantsandmetele iga poole aasta tagant. 
6.3. TD Baltic'ul on õigus peatada tarne Ostjale juhul, kui Ostjale määratud krediidilimiit või arvete maksetähtaeg on ületatud. 
6.4. TD Baltic'ul on õigus rakendada hilinenud maksetele viivist 0,05 % päevas. 
7. Reklamatsioonid 
7.1. Kui tarnitud kaubad saabuvad vigastatud pakendis, pakendeid on puudu või üle, või pakendeid on avatud, on Ostja kohustatud esitama kauba vastuvõtmisel kirjaliku reklamatsiooni transpordifirmale ja saatma 1 tööpäeva jooksul sama kirjaliku reklamatsiooni ka TD Baltic'ule. 
7.2. Kui pakendites olev kaup ei vasta saatelehtedel esitatud andmetele, kaupa on puudu või üle,   või kaup on transportimisel vigastada saanud, on Ostja kohustatud esitama kirjaliku reklamatsiooni TD Baltic'ule 7 päeva jooksul saatelehtedele allakirjutamise momendist alates.

 
TD Baltic