TD Baltic
TD Baltic
Konto nr:
Kasutaja:
Salasõna:
TD Baltic
TD Baltic
TD Baltic
  Firmast
Teadaanded
Kontaktid
TD Baltic
   

OLULINE TEADAANNE!

Tarbijale esitatav teaveelektroonikaromude tagastamiskohtade kohta.

Vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele nr. 65 §2 on tootja kohustatud tegema müügikohtade kaudu tarbijale kättesaadavaks teabe elektroonikaromude tagastamiskohtade kohta.

MTÜ EES-Ringlus on valmistanud ette vastava sisuga teavituslehed, mis on koostatud maakondade lõikes. Teavituslehed saab välja printida MTÜ EES-Ringluse kodulehelt, kust antud maakonnas paiknevad edasimüüjad saavad teavituslehe välja printida vastava maakonna peale klikkides, kuhu ilmub vastava sisuline .pdf fail. (nt. Tartu linnas olev elektroonikaseadmeid müüv ettevõte, klikib Tartumaa ja nähtavale tuleb vastava sisuline .pdf fail, mis tuleb avada ja välja printida)

 
MTÜ EES-Ringlus
Telliskivi 60/1, 10412 Tallinn
Tel. (+372) 6 484335
info@eesringlus.ee

__________________________________________________________________________________________________

TD Baltic liitus EES-Ringlusega 13.08.2005
 

EES-Ringlus

EES-Ringlus MTÜ on elektri- ja elektroonika- seadmete ning akude ja patareide maaletoojate ja tootjate poolt loodud koostööühendus.
EES-Ringlus korraldab kasutuselt kõrvaldatud kodumajapidamiste EE-seadmete tasuta vastuvõttu vastavalt Vabariigi Valitsusele 24.12.2004 määrusele 376.

Ühingu eesmärgiks on:

  • läbipaistva ja säästliku süsteemi loomine ja opereerimine, võimaldamaks elektri- ja elektroonikaseadmete või patareide ja akude tootjatel täita neil lasuvaid kohustusi elektri- ja elektroonikaseadmetest või patareidest ja akudest tekkivate jäätmete käitlemisel;
  • ühingu liikmete valmistatud, edasimüüdud või sisseveetud elektri- ja elektroonikaseadmetest või patareidest ja akudest tekkivate jäätmete kokkukogumise ja nende taaskasutamise või kõrvaldamise korraldamine.

Elektri- ja elektroonikaseadmete tootjavastutuse alla kuuluvad seadmed,

  • mis vajavad töötamiseks elektrivoolu või elektromagnetvälja;
  • mida kasutatakse voolu ja väljade tootmiseks, suunamiseks ning mõõtmiseks;
  • mida kasutatakse pingel mitte üle 1000 V vahelduvvooluga ning mitte üle 1500 V alalisvooluga.
     

Milline on EE-seadmete vastuvõtu kord?

 

Lingid seotud selle leheküljega:

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2002/96/EÜ, 27. jaan 2003.
Vabariigi Valitsuse 24. detsembri 2004. a määrus nr 376.

Juhul kui soovite üle anda vanu elektri- ja elektroonikaseadmeid, palume võtta ühendust EES-Ringlusega:


info@eesringlus.ee
www.eesringlus.ee
tel: 6307300

 

 

 

 

 

 

 
TD Baltic